Offentlighet och sekretess - IF Metall

2357

Offentlighets- och sekretesslagen – Wikipedia

26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Bestämmelserna i nuvarande 15 kap. sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar m.m. har gjorts teknikneutrala och samlats i lagens andra avdelning. De har placerats före bestäm-melserna om sekretess för att betona att offentlighet är huvudregel och att sekretess är undantag.

  1. Varför är gamla sagor fortfarande populära i dag_
  2. Jan sorensen rcsi
  3. Franchise forening

Ytterligare upplysningar Om Du är det minsta tveksam eller har några frågor angående sekretess ska Du samråda med närmaste chef Utdrag ur offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i syfte att göra sekretessregleringen mer lättförståelig och användarvänlig. Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar, Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess?

Offentlighet och sekretess - Tibro Kommun

Den ersatte samtidigt den tidigare sekretesslagen. Lagen innehåller bland annat hantering av allmänna handlingar samt vad som gäller vid tystnadsplikt. På ett företag finns det information om de anställda som du ej har rätt att vidarebefordra till någon annan.

Offentlighets sekretesslagen

Offentlighet och sekretess – SULF

Lagen innehåller bland annat hantering av allmänna handlingar samt vad som gäller vid tystnadsplikt.

Yttrandefrihet. Enligt vår grundlag regeringsformen har alla svenska medborgare   också att skydda uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller som skulle  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling ? Hur den offentliga informationen ska hanteras anges i offentlighets- och sekretesslagen och i arkivlagen. För att rätten till insyn ska fungera krävs att myndigheter  En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft den 30 juni 2009.
Metallica lo mejor

Offentlighets sekretesslagen

Den ersatte samtidigt den tidigare sekretesslagen. Lagen innehåller bland annat hantering av allmänna handlingar samt vad som gäller vid tystnadsplikt. På ett företag finns det information om de anställda som du ej har rätt att vidarebefordra till någon annan. Offentlighets & sekretesslagen som kom 2009 består av sju delar. Den innehåller bestämmelser om myndigheter och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmän handling. Under denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och uppdatera dig på de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag.

Promemorian innehåller  innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Sammanfattning: Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vissa förhållanden rörande offentlighet och sekretess gällande allmänna handlingar på myndigheter  Beslutsprocessen bakom att belägga en handling med sekretess samt de rättsliga av sekretessbestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Offentlighets- och sekretesslagen innehåller ingen generell regel om överföring av sekretess när sekretessbelagda uppgifter överlämnas mellan olika myndigheter. Men det finns regler som innebär att sekretess följer med en uppgift till en annan myndighet i speciella situationer. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.
Spelprogrammering gymnasium

Offentlighets sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och offentligt anställdas yttrandefrihet. Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Sekretess innebär att uppgifter som är sekretessbelagda inte får röjas för enskild person eller annan myndighet. En stor del av uppgifterna i Säkerhetspolisens verksamhet omfattas av sekretess, ofta enligt 18 kap. 2 § första stycket i offentlighets- och sekretesslagen: Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i syfte att göra sekretessregleringen mer lättförståelig och användarvänlig.

Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Uppdrag som sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Bestämmelserna i nuvarande 15 kap. sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar m.m.
Ica maxi molndal jobb
Regler för sekretess - Vallentuna kommun

2020:620. Publicerad. 2020-06-27  Contextual translation of "offentlighets och sekretesslagen" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Offentlighets- och sekretesslag.


Ad bildelar lager jönköping

Vad säger offentlighets- och sekretesslagen om socialtjänsten

Begreppet sekretess används inom offentlig verksamhet och regleras i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER Lagens innehåll. 1 Offentlighets-​ och sek­re­tess­la­gen (2009:400), OSL, inne­hål­ler bestäm­mel­ser om myn­dig­he­ters och vissa andra organs hand­lägg­ning vid regi­stre­ring, utläm­nande och övrig han­te­ring av all­männa hand­lingar. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap.

Offentlighet och sekretess - Ljusdals kommun

Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling?

18 kap. 19 §2. Den tystnadsplikt som följer av 5–8, 9 och 10 §§  Offentlighet och sekretess. Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen.