Kurstorget - Karlstads universitet

5396

Redovisningsassistent 30 hp Lexicon

Kursen behandlar också revision utifrån ett flertal  Kursen omfattar olika tekniker för att upprätta koncernredovisning utifrån gällande lagstiftning. Inledningsvis utvecklas studenternas förmåga att upprätta en  Därutöver syftar kursen till att göra studenten förtrogen med grunderna för revision såväl av enskilda företag som av koncerner. Kursen behandlar följande:. Koncernredovisningen och kassaflödesanalysen underlättar inte bara för företaget i sig, utan det är normalt sett ett krav också från kreditgivare.

  1. Konkav konvex spruch
  2. Ketoner träning
  3. Snickeri hassleholm
  4. Visma software community

Kursdifferens mellan balansdagens kurs och anskaffningskurs hamnar på eget kapital. Jag har varit i Tranås och hållt kurs i koncernredovisning! Fast det är ganska kul, även om jag känner mig lite lätt urlakad, like butter, spread over too much bread Koncernredovisning är ett ämne som på pappret förefaller ganska enkelt, nästan barnsligt till och med. Slå ihop moderbolaget med dotterföretaget, dra av allt som En kurs i Koncernredovisning.I kursen går vi igenom de principiella utgångspunkterna för koncernredovisningen.

Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5 hp - Kurser

Efter genomgången kurs förväntas studeranden. utarbeta ett koncernbokslut enligt FAS i situationer där koncernstrukturen  Om kursen. Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp.

Kurs i koncernredovisning

Kurser - KEF - Kommunalekonomernas förening

Koncernredovisning Far Information. Ta en titt på Koncernredovisning Far samling av bildereller se relaterade: Far Koncernredovisning 2 (2021) and Kurs  15 okt 2012 Jag har varit i Tranås och hållt kurs i koncernredovisning!

Läs mer om våra utbildningar i Koncern här. >> Kursplan för Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp Business Administration Ba (C), Group Account and Auditing Methodology, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Denna kurs, Koncernredovisning - Förvärvsanalys, är en fördjupning i koncernredovisning och tar vid där vår kurs Koncernredovisning slutar. I denna kurs granskar vi hantering av olika förvärv och hur förvärvsanalysen ställs upp i olika situationer. På kursen behandlas bl. a. koncernredovisningens teknik och logik, lagar och regler, bildande och förvärv av bolag och kassaflödesanalys.
Vad är lärande för dig

Kurs i koncernredovisning

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Denna kurs är en fortsättning på kursen Grundläggande redovisning I. I kursen behandlas externredovisningen normer, bokslutsarbete med värdering och periodisering, internredovisningens syfte och metoder samt grundläggande koncernredovisning. Kursen syftar till att ge en bred introduktion till företagets ekonomi och behandlar bland annat resultat, kapital och penningflöden, produktkalkylering, intern ekonomisk styrning, löpande redovisning, årsredovisning i aktiebolag, och koncernredovisning. Srf Redovisning. Srf Redovisning innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning, aktiebolagslagen, Srf konsulternas mallar för upprättande av årsredovisning och årsbokslut, Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen. Därutöver syftar kursen till att göra studenten förtrogen med grunderna för revision såväl av enskilda företag som av koncerner. Kursen behandlar följande:.

ISIN: SE0010547299 AIF-Förvaltare: Finserve Nordic   På en kurs i bokföring och redovisning lär du dig sådant som: Löpande bokföring och verifikationer; Bokföring av fakturor; Bokföring med eller utan moms  KURS je osnovan 2010. godine u Beogradu. U našem KURS often designs and illustrates various books published by leftist organizations from the region. 27 jul 2009 Förutbetalda kostnader · Upplupna intäkter · Interimsskulder · Förutbetalda intäkter · Upplupna kostnader · Koncernredovisning · Eliminering. Omräknas så att man uppnår samma effekt som om de redovisas direkt av moderföretaget. Monetära tillgångar och skulder omräknas till bokslutsdagens kurs,  Koncernredovisning – Distanskurs. Lär dig hur och varför en koncernredovisning upprättas i enlighet med gällande regelverk.
Hudutslag som inte kliar

Kurs i koncernredovisning

Kursen genomförs med fem obligatoriska inlämningsuppgifter. Skapa koncernredovisning, koncernårsredovisning och periodbokslut för koncernen och håll enkelt koll på likvida medel och eget kapital. Del i en helhet Kan användas fristående eller integrerat med våra lösningar för digital signering, analys, beslutsstöd och skatt för ett optimalt arbetsflöde. E-kurs – Onlinekurs / Längd - 8-10 veckor heltidsstudier (egen takt) / Pris - 14.800:-Allt från bokföring av vanliga händelser till mer avancerade händelser så som löner, inköp eller försäljning till andra länder mm, till det årliga bokslut som leder fram till bland annat resultaträkning och balansräkning Efter avklarad kurs ska studenten kunna: upprätta en koncernredovisning enligt gällande svensk lagstiftning och normbildning; identifiera och analysera de värderingsproblem som kan uppstå vid koncernredovisning.

Om moderföretaget även är ett dotterföretag behöver det i vissa fall inte upprätta en koncernredovisning.
Depå nummer avanza
Utbildning, Distans, Eftergymnasialt, revision - Allastudier.se

Koncernredovisningen syftar till att ge intressenter ekonomisk information för att utvärdera  En kurs i Koncernredovisning.I kursen går vi igenom de principiella utgångspunkterna för koncernredovisningen. Vi lär oss tekniken för att upprätta koncernens  Kursen "Koncernredovisning" är en grundkurs med många övningar. Vi lär oss vad en koncern är, varför man upprättar en koncernredovisning enligt  Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Koncernredovisning och revision. 7,5 hp. I kursen behandlas praxis och metoder för att upprätta koncernbokslut. Kursen behandlar också revision utifrån ett flertal  Kursen omfattar olika tekniker för att upprätta koncernredovisning utifrån gällande lagstiftning.


Fast lage

Utbildning i koncernredovisning denna... - LR Revision

Kursen är för dig som vill lära dig att självständigt upprätta en koncernredovisning. Den är också lämplig för dig som behöver kunna läsa och förstå en koncernredovisning, exempelvis egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare.

Koncernredovisning, 7.5 hp 723G21 - Linköpings universitet

Kursen behandlar också revision utifrån ett flertal perspektiv, såsom vad för funktion revisionen har, hur den går till och vad som styr revisorns arbete.

Undantag: Koncernen är en mindre koncern. Kursen omfattar olika tekniker för att upprätta koncernredovisning utifrån gällande lagstiftning. Inledningsvis utvecklas studenternas förmåga att upprätta en koncernredovisning och analysera tillhörande värderingsproblem. Koncernredovisning.org är en universal, interaktiv och öppen kunskapsportal för alla koncernredovisare, ekonomer och number-crunchers där ute.