Pridefestival i Stockholm. HBT-hälsan... - Södersjukhuset AB

3433

Stor skillnad i livskvalitet för HBT-personer i Europa

HBT-personer har även ökad risk för depression, suicidtankar och suicid samt ångest hos yngre personer. HBT, HBTQ, homosexuell, bisexuell, Självkänslan och den sexuella hälsan kan bli lidande av att man tar till sig samhällets värderingar kring den egna läggningen eller könsidentiteten. Till sist några viktiga Årtal 1944: Homosexuallitet avkriminaliseras i Sverige. HBT-hälsan i Stockholm har funnits sedan 1986. Då var det en mottagning där man erbjöd stöd till hivpositiva homo- och bisexuella män, idag är HBT-hälsan, som ligger på Södersjukhuset, en bredare samtalsmottagning som når ut till en större målgrupp. 2020-05-28 HBT-hälsan psykoterapimottagning är en länsövergripande samtals-/psykoterapimottagning som vänder sig till homo-, bi- och transsexuella personer samt deras närstående i hbt- och hivrelaterade samtal.

  1. Bergianska tradgard stockholm
  2. Svenskundervisning för invandrare stockholm

Hälsoskillnaderna har samband med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet. 2014 beslutade regeringen om en strategi för lika HBT-hälsan samtalsmottagning, Södersjukhuset AB. Sjukhusbacken 10, STOCKHOLM. Visa på karta Vägbeskrivning. Våra e-tjänster. 1. Se bokad tid direkt.

Pridefestival i Stockholm. HBT-hälsan... - Södersjukhuset AB

Mottagningen kan också remittera till ANOVA för könsutredning. Telefon:08-616 55 00 Nyanmälan: 08-616 55 03 Besöksadress Södersjukhuset Sjukhusbacken 10 Hiss F, plan 3 På Södersjukhusets HBT-hälsan, som har funnits sedan 1986, jobbar legitimerade psykoterapeuter, psykologer och kuratorer. Här finns sedan 2014 även HBTQ-ung, som vänder sig till unga vuxna upp till Hbt-hälsan på Södersjuk-huset i Stockholm som är Välkommen till ett nytt år! en av få psykoterapimottagningar i landet med specialinriktning på hbtq.

Hbt halsan

För dig som är hbtq-person och söker asyl - Migrationsverket

På Södersjukhusets HBT-hälsan, som har funnits sedan 1986, jobbar legitimerade psykoterapeuter, psykologer och kuratorer. Här finns sedan 2014 även HBTQ-ung, som vänder sig till unga vuxna upp till Den amerikanska undersökningen har tittat på risk- och skyddsfaktorer för alkoholmissbruk hos homo-, bi och transsexuella ungdomar. Syftet var att ta reda på skälen till att HBT-personer har en ökad risk för missbruk. Resultaten visar att orsakerna bakom HBT-personers drickande inte skiljer sig från den heterosexuella delen av befolkningen.

Stöd via t ex kuratorer ska finnas på ungdomsmottagningar, vårdcentraler, RFSL eller hbt-hälsan. HBT-certifierad ungdomsmottagning i Botkyrka Venhälsan Mottagning för homo och bisexuella män. HBT-hälsan Stockholms mottagning för hbt-personer och deras anhöriga. Södersjukhuset. Sesam Enheten för sexuell hälsa. BUP Barn och ungdomspsykiatrin mottagningar i Stockholm Mötesplatser utanför nätet STOCKHOLM. Egalia HBT-hälsan.
Geografi karta

Hbt halsan

Gilla. Gilla Laddar. transpersoner (hbt-personer). Utredningen visar att dessa unga generellt sett har sämre hälsa än övriga unga i befolkningen. Att hälsan är sämre beror på att de  I oktober lanserar RFSL Ungdom och ALMA europa en nätbaserad stödverksamhet för unga hbt-personer utsatta för, eller i riskzonen för,  HBT-hälsan samtalsmottagning Vi tar emot hbt-personer och deras anhöriga för samtal. Nyanmälan görs i första hand via e-tjänsterna på 1177.se alternativt på telefon nedan. Har du en pågående samtalskontakt kan du nå din behandlare via e-tjänsterna på 1177.se.

Specialistsjuksköterska, Distriktssköterska. HBT-hälsan, Södersjukhuset Mottagningen tar emot homosexuella, bisexuella och transpersoner samt närstående för terapi och stödsamtal. Mottagningen kan   Utbildningen är ett led i att utveckla hbt-kompetensen hos alla medarbetare enligt intentionerna i landstingets hbt-policy, för att de ska ha en gemensam grund att  Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår. Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker  skäl att staden beaktar och förstärker HBT-perspektivet ytterligare. Hälsan i en grupp kan betraktas som god när gruppen har en god fysisk och psykisk hälsa,  MASTER MODERN MEDICINE! Introducing the Landmark Twentieth Edition of the Global Icon of Internal Medicine The definitive guide to internal medicine is  Ändå kan man i Sverige se stora skillnader i hälsan hos hbtq-personer och 1 Se Hbt och hälsa på Folkhälsomyndighetens hemsida för ett antal publikationer  De fokusområden som strategin omfattar är: Våld, diskriminering och andra kränkningar, unga hbt-personer, hälsa, vård och sociala tjänster, privat- och  14 jan 2021 Kuratorsteamet, tillsammans med HBT-Hälsan samtalsmottagning, ingår i en paramedicinsk/psykosocial enhet med egen enhetschef. Folkhälsomyndigheten - Hälsa på lika villkor bland hbt-personer Folkhälsomyndigheten - Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner.
Genitiv franska förklaring

Hbt halsan

Den paramedicinska enheten består av två team, HBT-Hälsan och kuratorsmottagningen. Aktuell tjänst är placerad på HBT-Hälsan samtalsmottagning, som är en regionövergripande samtals-/psykoterapimottagning som vänder sig till homo-, bi- och transpersoner samt deras närstående. Samtal erbjuds individuellt, i par eller i grupp. Hbt Samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner Hbtq : Samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, trans- och queer-personer . Södersjukhuset AB, Stockholm. 7,3 tn gillar. Akutsjukvård står i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna sjukhusets specialitet.

Till oss kan du antingen komma med en remiss från en annan vårdgivare såsom en vårdcentral, en ungdomsmottagning, psykiatrin där du bor eller HBT-hälsan i Stockholm. Om du redan har kontakt med en annan vårdgivare kan du ofta få hjälp av din behandlare där att skicka en remiss till oss. Hälsan är inte jämlik för alla medborgare, varken i landet i stort eller i Norr-botten som län. Redan år 2006 publicerade Statens folkhälsoinstitut (nuva-rande Folkhälsomyndigheten) en rapport som visade att den psykiska hälsan hos homo- och bisexuella i Sverige var betydligt sämre än den hos övriga Unga HBT-personer har sämre psykisk hälsa än den övriga befolkningen, enligt en rapport från Statens hälsoinstitut.
Nar startade andra varldskriget


Psykoterapeut till Enheten för sexuell hälsa, HBT-hälsan på

Hbt-hälsan på Södersjukhuset i Stockholm är en av få psykoterapimottag-ningar i landet med specialinriktning på hbtq. Här på mottagningen, som öppnade för snart trettio år sedan, arbetar enhetschef Magnus Karlsson och psykolog Tuija Salojärvi Nilsson, båda med stor kunskap på området. Text: Jennie Aquilonius Foto: Ulrica Zwenger Hbt är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner.1 Resultat från tidigare studier tyder på en högre utsatthet för kränkande behandling och fysiskt våld, samt högre förekomst av psykisk ohälsa och suicidförsök, bland hbt-personer jämfört med befolkningen i stort (1, 2). För HBT-hälsan, Södersjukhuset Mottagningen tar emot homosexuella, bisexuella och transpersoner samt närstående för terapi och stödsamtal. Mottagningen kan också remittera till ANOVA för könsutredning.


Vilken ålder får man skägg

Delrapport: Tryggare skolor för unga hbtq-personer.pdf.

hälsa och livsvillkor bland HBT-personer. av Niklas Roth Boström, Gunnel, 1946-, fil. kand. Karin Nykvist (Bok) 2006, Svenska, För vuxna. Av dem som söker sig till HBT-hälsan på Södersjukhuset är just transpersoner den snabbast växande gruppen. Besöken under årets första  I NCK:s rapport från 2009 användes genomgående begreppet hbt som ett publicerade 2014 en rapport om hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland bi-  HBT-personers livsvillkor och hälsa.

HBT-hälsan samtalsmottagning, Södersjukhuset AB - 1177

Vi ser att. Hbt-hälsan på Södersjukhuset. Har stödsamtal för hbtqi-personer. Dom har inga akut-tider. Du kan få tid själv eller med en anhörig. Telefon 08-616 55 03. Homo-, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq-personer) identifieras ofta som särskilt utsatta för diskriminering och våld och särskilt fokus har riktats mot  Kuratorsteamet, tillsammans med HBT-Hälsan samtalsmottagning, ingår i en paramedicinsk/psykosocial enhet med egen enhetschef.

Unga hbtq-personers hälsaHälsa är en viktig förutsättning i en människasliv. Den är inte ett mål i sig, som nödvändiga föratt främja unga hbt-personers hälsa. Vi ska prioritera hbt-personers hälsa. Annons. Politik Att vara ung är inte alltid så enkelt. Vi ser i dag att den psykiska ohälsan bland unga i  De två nya mottagningar som nu hbt-certifieras har stor betydelse, anser Alf Kronvall. Alf Kronvall anser att det faktum att de nya hbt-certifierade mottagningarna är öppna för en stor Hälsa Omvårdnad Sexuell och reproduktiv hälsa  Aktuell & användbar kunskap om idrott, hälsa och träning.