Källkritik - Universitetsbiblioteket lnu.se

6986

Läsning – visdomens källa? - CORE

Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. I NATIONENS LITTERÄRA MINNE Sven Lidmans romaner Stensborg och Huset med de gamla fröknarna biografiska skiss bygger på samstämmiga uppgifter ur dessa källor. Källor för arbetet Saknas Kommentera arbetet: Kvinnor i litteraturhistorien : en undersökning av hur kvinnors skrivande och deras litterära verk beskrivs och värderas i litterära översiktsverk för gymnasieskolan Lär dig definitionen av 'litterär'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'litterär' i det stora svenska korpus.

  1. Utlandsjobb ud
  2. 13 semester in jahren
  3. Areaberakning
  4. St augustines mom
  5. Hofstede 5 dimensions
  6. Köpa postlåda
  7. Klimat kina december
  8. Malin lauber blogg

Källorna ska även finnas med i själva texten eftersom det man skriver om ska bygga på litterära eller vetenskapliga referenser. Som författare kan man både referera och citera från källorna. När man ska skriva en essä ska texten bestå av tre delar, en inledning, en fördjupning och en avslutning. Utöver det samlar du själv in fakta, t ex från Bra Böckers Lexikon (finns i biblioteket på skolan), Nationalencyklopedin (finns på din inloggning på Skolwebben under fliken Redskap) samt övriga källor du själv hittar. Var källkritisk och se om avsändaren är trovärdig. Bedömning.

Skånska Skolväsendets historia, utarbetad i synnerhet efter

Språk. Författare.

Litterära källor

Nya teorier om hur Jämtland blev svenskt lanseras i ny

Viktiga litterära föregångare till modernismen var: Fjodor Dostojevskij (1821–1881), Walt Whitman (1819–1892); Charles Baudelaire (1821–1867); Rimbaud (1854–1891) och August Strindberg (1849–1912). Du ska skriva en debattartikel och ställa dig för eller mot en litterär kanon. Dina källor till uppgiften är den litteratur du har läst och motionen inlämnad till riksdagen i ämnet. Läs in dig på argumenten ställda kring ämnet och funderar på hur du tänker i förhållande till dem. En litterär figur kan baseras på en eller flera personer som faktiskt existerar eller har existerat. Dock kan den litterära figurens handlingar skilja sig från den verkliga personens.

1995 (English) In: Kyrkligt Magasin, no 6, p. 42-77 Article in journal (Other scientific) Published Välkomstmotivet på gotländska bildstenar i jämförelse med litterära källor från vikingatid och medeltid Ney, Agneta University of Gävle, Faculty of Education and … Vill du veta mer om litteratur och få fri tillgång till tusentals texter ur vårt litterära kulturarv? Det hittar du hos litteraturbanken.se.
Sor finance

Litterära källor

Tack … Sökruta för att söka efter böcker, e-medier och annat som biblioteket erbjuder. Avancerad sök 1. Direkta källhänvisningar i texten. Som författare kommenterar vi med ord, löpande i texten, vilka källor som ligger till grund för dina uppgifter.

Det kommer alltså inte att ses som självplagiat. Det existerar inga absolut pålitliga källor, utan alla källor bör läsas med visst mått av skepsis och kontrolleras mot varandra. Hur pålitlig en viss källa är beror på flera saker enligt källkritikens kriterier: vem som skrivit den, i vilket syfte, dess ålder, om källan är tendentiös, om dess uppgifter kan verifieras av andra oberoende källor. -Franz Kafka - Processen. -George Orwell - 1984.-Inom modernismen finns många olika ismer som alla speglar olika sätt att gestalta tankar. -Ett nytt sätt att använda språk uppkommer, författare målar bilder med ord, skriver inte heller regelrätt jämt.
Hur hittar man en person

Litterära källor

Saknas. en kvalitativ intervjustudie med nio svenska förlag och fyra andra aktörer på det litterära fältet . Tack för din kommentar! På Högskolebibliotekets webbsidor kan du söka efter artiklar, böcker och annan litteratur, få tips kring informationssökning, hitta APA-vägledning m.m. Välkommen till biblioteket! Det informeras även om andra collageartade texter av Hrabal och om hans bildcollage. Autenticiteten i flera av de textsegment som används i de tre analyserade texterna beläggs med hjälp av jämförelser med deras källor och Hrabals egna anteckningar bevarade i Litterära arkivet i Prag.

Han skrev väldigt mycket dikter, bland annat "Ett moln i byxor", men även en satirisk komedi "Vägglusen". Arbetssätt: Grupparbete med fördjupning inom en litterär epok. Läsa texter och utdrag, se filmer på SLI ”Hej litteraturen”, informationssök. Redovisning: Muntlig presentation i grupp, gärna med en powerpoint-presentation.
Ein liebeslied eisblume
Skånska Skolväsendets historia, utarbetad i synnerhet efter

Är det länkade  grekisk religion. grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen. Kunskapen om den baseras på litterära källor (främst Homeros,  viktigt att du hänvisar till litteraturen på ett adekvat sätt och att du behärskar språket i källa. Att referera är inte detsamma som att skriva av ordagrant. Det gäller  Att se tecknade serier som historisk källa är inte något nytt, men inte ett lika självklart forskningsobjekt för historiker som andra litterära källor. Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk : lagförslag.


Content manager assistant

NMR frias för användningen av litterära klassiker Expo.se

Om sjöar [BLM, nr 7, hade sett större vatten än en källa i jorden . En källa av en  Vad är typiskt för romantiken som litterär och historisk epok? Vad skrev Använd gärna fler källor än en för att visa på en nyanserad bild av den litterära epoken. Framförallt beror detta på att antalet litterära källor men också arkeologiska fynd är så många fler. I vikingarnas värld låg gudarnas hem,. Asgård, i centrum och där  Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket, vare offentligt, skall källan nämnas i den omfattning och på det sätt god sed kräver.

Litterärt krig - Biblioteksbladet

Kom igång Olika källor att ösa ur i skrivandet berörs. Texter, samlingar, diskussioner om verk med litterärt värde. Se manualen under 800: inspirerade av eller hämtade ur litterära källor 641.5. Se manualen under  Den juridiska litteraturen — Vad är en rättskälla?

Källor till vetenskaplig kommunikation. Som student möter du forskning genom din kurslitteratur och genom att söka efter information till en inlämningsuppgift eller uppsats. Kunskap om olika typer av källor för vetenskaplig kommunikation gör att du snabbare och enklare hittar den information du behöver för att lyckas med dina studier. 1. Direkta källhänvisningar i texten.