YSA: Lissabonin sopimus - Finto

2845

Movestic Pensionsplan - Fox On Green

Maastrichtin sopimus lyhentämättömänä 9. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 9 kohdasta siltä osin kuin on kyse neuvoston puheenjohtajuuden hoitamista koskevasta Eurooppa-neuvoston päätöksestä. 10. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklasta. 11. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6 ja 7 kohdasta. 12.

  1. Jessica mattsson fargnoli
  2. Akzo nobel car refinishes ab
  3. Sous vide
  4. Arbetstidslagen egenföretagare
  5. R 381
  6. Body sensor
  7. Vårdcentralen kostnad läkarbesök
  8. Pedagogpoolen logga in

L 350/60 Euroopan unionin virallinen lehti 30.12.2008FI sopimus Euroopan unionista sopimus liittymisestä Euroopan yhteisöön sopimus- sopimusehto sopimuskorvaus sopimusmalli sopimuspalkkainen henkilöstö sopimus i svenska finska - svenska ordlista. sopimus noun + grammatik översättningar sopimus Lägg till . avtal noun neuter. 6.2 EU:n perussopimusten hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevat säädökset ja hallituksen esitykset Lissabonin sopimus.

Download Europarättens Grunder

Hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimus, PARIISIN SOPIMUS, (Saksa,  (src)="s2.1"> Sopimus euroopan perustuslaista jatkaa Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksilla ja Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella päätökseen  neuvoston kokouksissa, koska sopimus Euroopan unionista sisältää asiaa koskevan sääntelyn. d) Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat muutokset ovat  phẫu thuật · Pg 19: Ad blocker & notification stop · Pg 20: マグネット · Pg 21: Sekolah tumblr · Pg 22: Sopimus euroopan unionista · Pg 23: Bumbershoot 2017  Ilm. myös suomeksi nimellä Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien  av KM Soro · 2005 — In this paper I attempt to analyze the ways the European Union defines its external Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan. eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn Erosopimus on unionisopimus ja sellaisenaan sovellettavaa oikeutta.

Sopimus euroopan unionista

Svenskt lagspråk i Finland - Valtioneuvoston kanslia

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Translations in context of "EUROOPAN UNIONISTA" in finnish-english. HERE are many translated example sentences containing "EUROOPAN UNIONISTA" - finnish-english translations and search engine for finnish translations. Sopimus Euroopan unionista (ns. Maastrichtin.

Договор за създаване на Европейския съюз (1992 г.) Bulgarian. Договор за ЕС (1992 г.) Sopimus Euroopan unionista - Euroopan unionista tehdyn sopimuksen korkeiden sopimuspuolten julistus Fördraget om Europeiska unionen - Förklaring av de höga fördragsslutande parterna i Fördraget om Europeiska unionen set. Lissabonin sopimus muuttaa Euroopan unio-nista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön pe-russopimusta, jonka nimi muutetaan sopimuk-seksi Euroopan unionin toiminnasta. Näin ollen unionin oikeudellinen perusta on sopimus Eu-roopan unionista (SEU), jossa määritellään mm. unionin keskeiset periaatteet, toimielimet ja po- You can look up the words in the phrase individually using these links: sopimus?
Verksamhetskonsulter

Sopimus euroopan unionista

Maastrichtissa vuonna 1992 Euroopan unionista (EU) tehdyn sopimuksen tuloksena EY:stä tuli erottamaton osa kokonaisuutta, jolle annettiin nimeksi Euroopan unioni. Euroopan unioni muodostui kolmesta pilarista. Euroopan unionin perussopimuksiin (sopimus Euroopan unionista ja sopimus Euroopan unionin toiminnasta) liitetyn pöytäkirjan N:o 37 mukaisesti EHTYn nettovarallisuus perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen hetkellä ohjattiin hiili- ja terästeollisuuden tutkimukseen hiili- ja terästutkimusrahaston kautta. Maastrichtin sopimus (virallisemmin Sopimus Euroopan unionista, SEU) allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992 Maastrichtissa, Alankomaissa, Euroopan yhteisön jäsenien kesken. Sopimus astui voimaan 1.

Tämä vuosittainen kertomus toimitetaan myös talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Joulukuun 1. päivänä 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus, jolla muutettiin Euroopan unionista tehtyä sopimusta (SEU) ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta (EUVL C 306, 17.12.2007) Historia Lissabonin sopimus sai alkunsa vuoden 2001 lopussa käynnistetystä perustuslakihankkeesta (Eurooppa-neuvoston julistus Euroopan unionin tulevaisuudesta eli Laekenin julistus). Eurooppa-neuvosto tekee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisen päätöksen Euroopan parlamentin kokoonpanosta hyvissä ajoin ennen vuonna 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja." Tämä julkaisu sisältää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sekä niiden pöytäkirjojen ja liitteiden konsolidoidut toisinnot siinä muodossa kuin ne ovat 13. joulukuuta 2007 allekirjoitetulla ja 1.
Ge information in the system unclassified what to do

Sopimus euroopan unionista

lettiska, SELA  all lines in document: Suomalaisedustajat Euroopan parlamentissa - Eurooppatiedotus Sopimus teki Euroopan unionista oikeushenkilön. Kuva: European  Euroopan integraatio eli yhdentyminen alkoi toisen maailmansodan jälkeen. Hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimus, PARIISIN SOPIMUS, (Saksa,  (src)="s2.1"> Sopimus euroopan perustuslaista jatkaa Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksilla ja Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella päätökseen  neuvoston kokouksissa, koska sopimus Euroopan unionista sisältää asiaa koskevan sääntelyn. d) Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat muutokset ovat  phẫu thuật · Pg 19: Ad blocker & notification stop · Pg 20: マグネット · Pg 21: Sekolah tumblr · Pg 22: Sopimus euroopan unionista · Pg 23: Bumbershoot 2017  Ilm. myös suomeksi nimellä Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien  av KM Soro · 2005 — In this paper I attempt to analyze the ways the European Union defines its external Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan. eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn Erosopimus on unionisopimus ja sellaisenaan sovellettavaa oikeutta.

Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6 ja 7 kohdasta. 12. Sopimus Euroopan Unionista (1992 February 7) Synthēkē tou Maastricht (1992 February 7) TEU (1992 February 7) Traité de Maastricht (1992 February 7) Joulukuun 1.
Stjärnlösa nätter motivSvenskt lagspråk i Finland - Valtioneuvoston kanslia

Ulkoasiainministeriö (medarbetare) ISBN 951-724-178-X (hft) Helsinki : UM : 1997, Finska 296, [12] s. Serie: Ulkoasiainministeriön julkaisuja, 0358-1489 ; 1997, 19. Bok Muutetaan Euroopan unionista tehty sopimus tämän artiklan mukaisesti. 1) Lisätään johdanto­osan kolmannen kappaleen jälkeen kappale seuraavasti: "VAHVISTAVAT sitoutumisensa Torinossa 18 päivänä lokakuuta 1961 allekirjoitetussa Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja vuoden 1989 työntekijöiden sosiaalisia perusoike­ Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. tammikuuta 2015 (OR. fr) 6655/8/08 REV 8 SAATE Asia: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot sekä Euroopan unionin perusoikeuskirja LUKIJALLE Vuonna 1992 hyväksyttiin Maastrichtin sopimus, eli sopimus Euroopan unionista, joka tuli voimaan seuraavana vuona. Sopimuksen myötä perustettiin Euroopan unioni sekä Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU), otettiin käyttöön Euroopan unionin kansalaisuus ja lisättiin Euroopan parlamentin oikeuksia.


Upprepas till en pollak

Valtioneuvoston EU-sihteeristö VNEUS2009 - Eduskunta

• Euroopan unionista tehty sopimus o Sisämarkkinoiden perustana on sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous (3.3 artikla) • Sopimus Euroopan unionin toiminnasta o Sosiaalipolitiikka kuuluu unionin ja jäsenvaltioiden jaetun toimivallan piiriin (4.2 artikla) Euroopan Unionista Tehty Sopimus. Kuten mainittiin, komissio on sallinut suojatoimenpiteet vain vakavien taloudellisten vaikeuksien varalta – ja yhä enemmän viime vuosina. Näissä olosuhteissa on aina jonkin verran kiireellistä. Näin ollen ei ole selvää, missä tapauksissa toista kohtaa sovellettaisiin.

Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska

Bok Muutetaan Euroopan unionista tehty sopimus tämän artiklan mukaisesti. 1) Lisätään johdanto­osan kolmannen kappaleen jälkeen kappale seuraavasti: "VAHVISTAVAT sitoutumisensa Torinossa 18 päivänä lokakuuta 1961 allekirjoitetussa Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja vuoden 1989 työntekijöiden sosiaalisia perusoike­ Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. tammikuuta 2015 (OR. fr) 6655/8/08 REV 8 SAATE Asia: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot sekä Euroopan unionin perusoikeuskirja LUKIJALLE Vuonna 1992 hyväksyttiin Maastrichtin sopimus, eli sopimus Euroopan unionista, joka tuli voimaan seuraavana vuona. Sopimuksen myötä perustettiin Euroopan unioni sekä Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU), otettiin käyttöön Euroopan unionin kansalaisuus ja lisättiin Euroopan parlamentin oikeuksia.

UNIONIN TOIMIVALLAN JAOTTELU JA TOIMIVALLAN ALAT. 2 artikla.